Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE Paasaläkitus ülemhingekarjastele, karjastele, diakonitele, mungaelupidajatele ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE
Paasaläkitus ülemhingekarjastele, karjastele, diakonitele, mungaelupidajatele
ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Kõrgestipühitsetud ülemhingekarjased, austatud preestrid ja diakonid, aulised mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!

Selsinasel kuulsal ja pühal päeval, mis on täis paasapüha rõõmu ja imelist valgust, antakse huultelt huultele ja südamest südamesse elujaatav rõõmukuulutus:

KRISTUS ON ÜLESTÕUSNUD!

 

Nende sõnadega tunnistame kõikumatut usku Temasse, Kelle risti ees seisime kannatusnädalal, Keda nutsime taga koos jüngritega ja salvitoojate naistega, palvetades surilina ees. Aga täna, hüüame pidulikult koos inglite väehulkadega, ilmutades maise ja taevase Kiriku ühtsust: «Täna on lunastus maailmale tulnud, sest Kristus, kui see Kõigevägevam, on surnuist ülestõusnud» (Paasakaanoni 4. laulu irmos)

Issanda Paasa on eredaim tunnistus Jumala tarkusest ja Looja mõõtmatust armastusest inimsoo vastu. Ajaloo algus, nagu me teame, oli muserdatud vaimuliku tragöödia tõttu: esivanemate pattulangemise pärast sulgusid Paradiisi uksed inimeste jaoks ning kannatused ja surm said sellest alates inimese patususe vältimatuks tagajärjeks. Kuid kaotades osaduse Jumalaga, elu Allikaga, ei jäänud inimesed siiski ilma Tema headusest ja armastusest.

Nagu kirjutab 14. sajandi püha Nikolaus Kabasilas: «Jumala armastus oli mõõtmatu, aga märki, millega seda väljendada, ei olnud» (Seitse jutlust elust Kristuses. 6. jutlus). Armastus väljendub ligimesele hea tegemises ja valmiduses kanda vabatahtlikult tema eest raskusi, kitsikust ja isegi kannatusi ning Päästja ilmutab nii esimest kui teist. Oma lihakssaamises uuendab Ta patu poolt rikutud inimloomuse, ristikannatusega aga vabastab meid kurjuse võimusest. «Nõnda me oleme saanud elu Kristuses», ütleb vaga Efraim Süürlane, «Issanda Ihu maitseme puuvilja asemel…, Tema õiglase vere läbi oleme puhtaks pestud needusest, ja ülestõusmise lootuse läbi… elame Tema elu» (Tõlgendus neljale Evangeliumile, 21).

Päästja surnuist ülestõusmine tegi inimkonnale lahti Taevariigi väravad ja andis ka meie maapealsele elule tõelise mõtte. Issand kinkis Ennast kõigile Temasse uskujatele kui vooruse eeskuju ning omandas kõdunematuse, et Tema jälgedes astuksid kõik, kes pääsemist otsivad, nagu kirjutab sellest vaga Maksimus Usutunnistaja (Ambigua, 42). Aga sellepärast peaksime juba siin, maa peal, õppima hingama igaviku õhku, võttes seljast vana inimese tema tegudega (Kol. 3, 9), kujundades oma elu Evangeeliumi järgi ja osaledes Jumala suurte tõotuste pärija — Püha Kiriku — sakramentides.

Usk Päästja surnuist ülestõusmisesse kustutab elumurede leegi ja võimaldab tõusta kõrgemale maisest tühisusest, aitab tõrjuda patu kiusatusi ning ületada

mitmesuguseid hirmusid. Vastuseks jumalikule armastusele oleme kutsutud ilmutama «armastust puhtast südamest ja heast südametunnistusest ja siirast usust» (1 Tim. 1, 5). Vastuseks Tema armulikkusele, osutada armulikkust meid ümbritsevatele inimestele. Vastuseks Tema hoolitsusele, hoolitseda ühiskonnaelu korraldamise eest vastavuses kõrgete evangeeliumi ideaalidega.

Paasapüha ületab rahvuslikud ja riigipiirid, ühendab vaimulikult miljoneid inimesi, kes elavad erinevatel maadel. See mitmehäälne maine koor, koos ilmaihuta taevavägedega kiidab Issandat Jeesust, kes kõikide eest valas oma verd ja elukandva hinnaga lunastas maailma (Oktoih 6. viisil, laupäeva hommiku stihiira).

See tänukiitus kostub võidukalt üle kogu maa, aastast aastasse, sajandist sajandisse, aastatuhandest aastatuhandesse — see kostub vaatamata kõigile kiusatustele, raskustele ja katsumustele. See ei katke ka täna, kui maailm kannatab hävitava koroonaviiruse käes.

Praegusel keerulisel ajal on eriti tähtis toetada haigeid ja viletsaid, neid, kes kurvastavad lähedaste kaotuse pärast, neid, kes on kaotanud elatusvahendid, neid, kes ei saa tulla kirikusse. Osutagem jõukohast abi kannatajatele, ärgem möödugem osavõtmatult neist, kes vajavad inimlikku osavõttu, tähelepanu ja hoolt.

Veel hiljuti ei saanud epideemia tõttu paljud meist osaleda jumalateenistustel. Aga see kogemus näitas meile, kui oluline on hinnata ja kasutada iga võimalust ühispalveks, jumalateenistustest ja sakramentidest osavõtmiseks ning ennekõike jumalikust Euharistiast, mis ühendab meid Kristusega ja üksteisega.

Mu kallid, südamlikult õnnitlen Teid suure paasapüha puhul ja soovin Teile tugevat tervist ja heldusi Eluandjalt Jeesuselt. Armuline Issand andku meile Temast tõelisemalt osavõtta Tema Kuningriigi loojumatul päeval ning rõõmsalt tunnistada:

KRISTUS ON ÜLESTÕUSNUD!
TÕESTI ON KRISTUS ÜLESTÕUSNUD!

MOSKVA JA KOGU VENEMAA PATRIARH
Kristuse Paasa 2021

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел