Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

VIIMASED SÜNDMUSED

TEATED JA AJAKAVA

Piiskoplikud teenistused metropoliit Eugeni osalusel

28. aprill Paasapüha Laupäev, 27.aprill - 23.30 keskööteenistus, ristikäik, Ülestõusmispüha hommikuteenistus, Liturgia. Peale teenistust (u. kell 3 öösel) - koguduseliikmete laialivedu bussidega. Pühapäev, 28.mai - kell 16.00 Ülestõusmispüha õhtuteenistus.

PÕHISÜNDMUSED

TEATAMINE

Narva ja Prichudi PIISKOPKOND

ARTIKLID

ARTIKLID

ARTIKLID

Kirikute interaktiivsed sfäärilised panoraamid Eestis
Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik
Отдел социального служения
Отдел молодежного служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел

Eluloolised andmed

TALLINNA JA KOGU EESTI METROPOLIIT EUGENI

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius (ilmaliku nimega Vjatšeslav Vassiljevitš Jakobs) sündis 19. juunil 1924 Tallinnas pärast revolutsiooni Eestisse sattunud tsaariarmee polkovniku perekonnas, olles ema poolt juba viiendat põlve Tallinna kodanik. 1943. aastal lõpetas ta gümnaasiumi ja teenis köstrina Tallinna Jumalaema Sündimise (Kaasani) kirikus.