Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Kogumiku «Eesti Õigeusu Kirik: 100 aastat autonoomiat» esitlus

22. detsembril 2021 toimus Tallinna Õpetajate Maja Kroonisaalis kogumiku «Eesti Õigeusu Kirik: 100 aastat autonoomiat» esitlus.
 
26.–27. novembril 2020.a. korraldas Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik rahvusvahelise konverentsi, mis oli pühendatud Eesti Õigeusu Kirikule autonoomia andmise 100. aastapäevale. Konverentsist võtsid osa ajaloolased ja vaimulikud Eestist, Suurbritanniast, Saksamaalt ning Venemaalt.
Konverentsi ettekannete põhjal sai 2021. aastal valmis kogumik eesti ja vene keeles, mille väljaandmist toetas Tallinna linn.
 
Raamatut saab osta Tallinna püha vaga suurvürsti Neeva Aleksandri katedraali poest.
 

Foto: Oleg Bessedin

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел