Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Eluloolised andmed

MPEÕK Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni

Sündis 9. oktoobril 1957 Kasahstanis. Lapsepõlve- ja noorukiaastad möödusid Kirovis (Vjatka). Peale 8. klassi lõpetamist õppis Kirovi ehitustehnikumis. 1977-79 teenis Nõukogude armees.

Peale demobiliseerumist töötas Vjatka piiskopkonna valitsuses ning samaaegselt täitis Vjatka ja Slobodskoi piiskop Hrisanfi (Tšepil) alamdiakoni ülesandeid. 1983. aastal lõpetas Moskva Vaimuliku Seminari ja 1987. aastal Moskva Vaimuliku Akadeemia usuteaduste kandidaadi kraadiga. Kandidaaditöö teemaks oli „Karjaseteenimine Vene Kirikus X-XIII sajandil“. 27.07.1986 pühitsetud mungaks nimega Eugeni. 3.08.1986 pühitsetud munkdiakoniks, 28.08 munkpreestriks. 1988 a märtsis, Paasapühaks, tõstetud iguumeni seisusesse. 1.01.1989 ülendatud arhimandriidiks ja määratud MVA rektori asetäitjaks administratiiv-majandusliku töö alal. 16.11.1990 määratud Moskva Vaimuliku Seminari inspektoriks. 6.08.1991 Pühima Patriarhi Aleksius II ukaasiga määratud Stavropoli Vaimuliku Seminari rektoriks. 28.02.1994 Patriarh Aleksius II ukaasiga määratud VÕK Püha Sinodi juures oleva Õppekomitee Esimehe kohusetäitjaks. 16.04.1994 pühitsetud Vereja piiskopiks, Moskva piiskopkonna vikaarpiiskopiks. 18.07.1995 määratud Moskva vaimulike koolide rektoriks, jäädes samal ajal Õppekomitee Esimehe kohusetäitjaks. Püha Sinodi otsusega 18.07.1998 määratud Õppekomitee esimeheks. 25.02.2000 ülendatud ülempiiskopiks. 11.04.2004 MVA Õppenõukogu ettepanekul ja patriarh Aleksius II otsusega omistatud MVA professori kraad. 5.05.2018 MPEÕK Sinodi istungil valitud üheks kahest kandidaadist MPEÕK Eestseisja kohale. VÕK Püha Sinod oma istungil 14.05.2018 kinnitas selle otsuse. 29.05.2018 MPEÕK erakorralisel Kirikukogul valitud MPEÕK Eestseisjaks. 3.06.2018 Moskva Päästja Kristuse Katedraalis tõstetud Moskva ja kogu Venemaa pühima Patriarhi Kirilli poolt metropoliidi seisusesse koos õigusega Eesti Õigeusu Kiriku territooriumil kahe panagia kandmiseks. Loeti ette järgmise sisuga patriarhi ukaas: „Selle ukaasiga, vastavalt patriarhliku Tomose 3. punktile 26.04.1993. aastast ja kanoonilise õiguse normidele, kinnitatakse Meie poolt MPEÕK Kirikukogu tahteavaldus Teie pühaduse valimisest Tallinna ja kogu Eesti metropoliidiks MPEÕK Eestseisjaks“.