Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

PATRIARH KIRILLUS JUHATAS KRISTUS PÄÄSTJA KIRIKUS ARHIMANDRIIT SERGI (TELIH`I) PÜHITSEMIST MAARDU PIISKOPIKS

5. veebruaril, tölneri ja variseri pühapäeval, Vene Kiriku uusmärtrite ja usutunnistajate koondmälestuspäeval teenis Moskva ja kogu Venemaa pühim patriarh Kirillus jumaliku Liturgia Moskvas Kristus Päästja katedraalis.

Liturgia ajal toimus arhimandriit Sergi (Telih`i) pühitsemine Maardu piiskopiks, Tallinna piiskopkonna vikaariks.

                                

Patriarhiga teenisid kaasa: Volokolamski metropoliit Ilarion, Kiriku Välissuhete osakonna juhataja; Vilniuse ja Leedu metropoliit Innokenti; Vereja ülempiiskop Jevgeni, Vene Õigeusu Kiriku õppekomitee juhataja; Daugavpilsi ja Rezekne piiskop Aleksander; Narva ja Peipsiveere piiskop Laatsarus; Bogorodski piiskop Antoni, Moskva Patriarhaadi välismaal asuvate asutuste valitsuse juhataja; Bronnitski piiskop Paramon, Doni stavropigiaalse kloostri asemik; Sakramento piiskop Irinei, Lääne-Ameerika piiskopkonna vikaar; ülempreester Vladimir Divakov, patriarhi sekretär Moskva linnas; ülempreester Mihhail Rjazantsev, Kristus Päästja katedraali varahoidja; ülempreester Nikolai Balašov, Välissuhete osakonna juhataja asetäitja; arhimandriit Tihhon (Sekretarjov), Petseri kloostri asemik; ülempreester Nikolai Sokolov, Tretjakovi galerii juures asuva püha Nikolause kiriku eesseisja; ülempreester Dimitri Roštšin, Sinodi osakonna juhataja suhetes ühiskondlike organisatsioonidega ja massimeediaga, Moskva linna Kolme Mäe püha Nikolause kiriku eesseisja; ülempreester Viktor Sandar, Moskva linna Radoneži püha Sergi kiriku eesseisja, Moskva oblasti stavropigiaalsete koguduste ja patriarhi abikirikute praost ning vaimulikkonna esindajad Moskvast ja Eestist.

Liturgia järel palvetati nende lahkunud Jumala sulaste hingede eest, „kes Kristuse Kiriku tagakiusamise aastatel kannatasid usu ja õiguse eest hirmsaid piinu ning nende märtrisurma vastuvõtnud ülemhingekarjaste, preestrite ja diakonite, munkade ja ilmalike eest, kes nälja, külma, haavade ja haiguste läbi vangistuses elutee lõpetasid ning keda täna meenutame ja kelle nimesid Sina, Issand, ise tead“.

Patriarh Kirillus teenis hingepalve nende hingede eest, kes 20.sajandil tagakiusamise aastatel usu eest märtrisurma vastu võtsid.

Seejärel ulatas Vene Kiriku pea Maardu piiskop Sergile piiskopisaua ja saatis ta piiskopiteenimisele. Traditsiooni kohaselt õnnistas vastpühitsetud piiskop rahvast esimese piiskopiõnnistusega.

Fotod: http://www.patriarchia.ru/db/text/4798538.html

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел