Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Püha Johannese Kooli uue hoone sarikapidu

17. detsembril 2021 sai peetud Püha Johannese Kooli uue hoone sarikapidu.

Õnneks on koolimaja kerkinud plaanipäraselt, hoolimata ehitusvaldkonna keerulistest oludest ja vahepealsetest külmadest.

“Oma koolimaja on olnud unistus, aga ka eesmärk alates kooli loomisest kümme aastat tagasi. Aastatepikkune sihikindel töö, kogukonna kaasatus, annetajate abikäsi ning ehitajate vilgas töö on aidanud sel imel juhtuda,” ütles Püha Johannese Kooli direktor Liivika Simmul.

Püha Johannese Kooli hoonest saab igavikulistel traditsioonidel põhinev nüüdisaegne arengukeskkond, mis ei ole pelgalt kool, vaid terviklik ja kõigile avatud haridus- ja kultuurikeskus. Uus koolimaja on ainuke oma kodukirikuga kool Eestis. Püha Johannese Kool plaanib uuest õppeaastast avada ka gümnaasiumiosa. Kooli on kavandatud õppekohti 630 õpilasele.

Koolimaja ehitab AS Merko Ehitus Eesti. Koolimaja projekteeris arhitektuuribüroo SKAD. Ehitustööd said alguse käesoleva aasta juunis ning koolimaja valmib 2022. aasta septembriks.

Koolimaja kerkib suuresti annetuste toel. Koolimaja ehituse toetamiseks saab abikäe ulatada kodulehe kaudu: anneta.pjk.ee

Foto: Sandor Liive

Allikas: Püha Johannese Kooli koduleht

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел