Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

TALLINNA JA KOGU EESTI METROPOLIIT EUGENI LÄKITUS KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA PUHUL

TALLINNA JA KOGU EESTI METROPOLIIT EUGENI LÄKITUS KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA PUHUL
lemkarjastele, karjastele, diakonitele, kirikuteenijatele, munkadele, nunnadele ja kõigile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Issandas armastatud ülemkarjased, austusväärsed preestrid ja diakonid, üliaulised mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!

„Täna olgu rõõmsad taevas ja maa, sest lihassesaanud Jumal ilmus neile, kes istusid pimeduses ja varjus“ – selliste sõnadega ülistab Kirik Jeesuslapse sündi.

Õnnitlen südamest teid Kristuse sündimise suure ja päästva püha ja saabuva uue aasta puhul!

Rõõmu ja lootusega pöörame taas oma mõttelise pilgu sündmuse poole, mis sai murdepunktiks inimkonna ajaloos. Päästja sündimise läbi said inimesed võimeliseks omada armu ja Tõde (Joh. 1:17).

Issand ei tulnud inimeste juurde mitte tugeva, täiskasvanud mehena, vaid ilmus abitu Väikelapsena. Looja pani sellesse sündmusesse erilise mõtte: Väikelaps ja Temasse vaenulikult suhtuv patune maailm kuningas Heroodese näol – see oli ebavõrdne Hea ja kurja võitlus. Ainult Jumal võis sellest võitlusest võitjana välja tulla. Ja Jeesuslaps võitis, sest Ta on Jumal!

Mõelgem selle üle, miks küll Heroodes astus täie teadlikkusega Messia, Kõigekõrgema Jumala vastu? Kust küll on inimesel selline julgus?

See, kes seisis Heroodese selja taga, ilmutas end õige pea taas (tema oli ka see, kes kiusas Issandat kõrbes!), kuid tõeline Kuningas ilmus meile veel enne: Jeesuse ristimise ajal kuulutas Jumal ise, kes on Petlemmas sündinud Väikelaps Tema jaoks.

Jeesus Kristus sündis jumalakartlikus peres. Ta ei tulnud mitte inglite, vaid inimeste juurde. Issand näitas, et justnimelt perekond sai meie Jumala jaoks Tema esimeseks kaitseks maailma kurja eest.

Jumal näitas meile pere väärtust. Kirik – see on uus Noa laev, aga perekond on väike Kirik. Justnimelt perekond, mis on kinnitunud usus, aitab meil püsida elumuredes ja katsumustes. Kõige kindlamalt hoiab perekonda lagunemise eest jumalakartlik elu ning vanemate kõige peamine ülesanne on anda oma lapsele õige jumalatunnetus.

Kes on see, kes täna koos meiega kiidab meie Issandat, Jeesus Kristust?! See, kes elab Evangeeliumi käsusõnade järgi, kes võtab nurisemata vastu kõik, mis Jumal talle ta eluteel saadab ning tänab Jumalat mitte üksnes rõõmude, vaid ka murede eest, sest muredes ja katsumustes saab vaim mehiseks ja tugevneb inimese usk.

Meie Issanda elutee kulgeb koopas asuvast sõimest kuni Kolgata ja Ülestõusmiseni. Ja meie, kes oleme valinud Jeesus Kristuse oma Päästjaks, peame koos Temaga läbi käima kogu piinarikka ristitee.

Jumalik tõde on muutumatu ja igavene. Aga ümbritsev maailm pakub meile oma „tõde“ – võimujanu, materiaalseid hüvesid ja ilmalikku meelelahutust. Ning sellele petlikule tõele reageerivad otsekohe meie patused kired, mis üritavad inimese soovid ja vajadused muuta ta elu eesmärgiks ja mõtteks. Kired ajavad hingest välja Jumala ning hing jääb tühjaks. Võritsa vaga Serafim on öelnud: „Katsuge end hoida võrkude eest, mis on välja laotatud nii väljaspool meid kui ka meie sees ja on igatpidi kinni kaetud tõe sarnasusega. Neid on lihtne ära tunda selle järgi, et nad jätavad hinge ilma rahust. Kus pole rahu, seal on meie pääsemise vaenlase riukad. Kristuselt lähtuvad tõde ja püha alandlikkus. Kristuse rahu – see on tõe tunnistaja“.

Kristuse sünd jaotas maailma nendeks, kes võtsid Ta vastu ja nendeks, kes heitsid Ta kõrvale. Ning see lõhenemine kestab tänase päevani, sest Jumal eraldab Hea kurjast ning Tõe valest. Jumal on tõde. Ning need, kes astuvad üle Issanda käsusõnadest, astuvad vastu Tõele. Inimesele on antud valiku vabadus – olla Kristusega või olla Ta tagakiusajatega. Saatan võitlus Jumala vastu taevas ilmneb ka maa peal. Ning selle võitluse tallermaaks saavad inimeste südamed.

Täna elab õigeusu maailm üle keerulisi aegu, sest vale üritab taas end Tõe pähe välja anda. Kuid me teame, et Issand ei lase end pilgata. Issand ei jäta maha neid, kes Talle ustavad on.

Ning erilise jõuga kõlavad täna Päästja sõnad: „Ma olen teiega maailma ajastu otsani“ (Mt. 28: 20). Needsõnad annavad lootuse, mis toetub kindlale veendumusele, et millised katsumused meile ka osaks ei saa selles elus, Issand ei jäta meid ilma oma abist.

Rõõm on näha, et Kristuse sündimise püha tähistavad täna mitte ainult need, kes on kinnitunud õigeusus, vaid ka need, kes on päästva usu otsimise teel, hakates tunnetama oma vaimulikke juuri.

Ülipühitsetud valitsejad, aulised isad, kallid vennad ja õed!

Soovin palvelikult kõigile rohket armu Jeesuslapselt, et Jumala armu läbi suureneks teie vaimulik rõõm ja saaksid ületatud nõtrused. Rahu, valgust ja armastust teie kodudesse! Jumal on armastus!

Õnnistagu Issand ka meie riiki, kus me elame, et ka temas valitseks rahu koos vankumatu püsimisega Evangeeliumi tões.

Eugeni
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
Kristuse sünd 2018/2019 Tallinnas

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел