Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Ajalehe “Pravoslavnõi Sobesednik” eriväljaanne

12. jaanuaril 2022 ilmus ajalehe “Pravoslavnõi Sobesednik” eriväljaanne vene ja eesti keeles.

Paberajalehte levitatakse Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kogudustes, elektroonilisel kujul ajalehte saab lugeda siit.

Ajaleht “Pravoslavnõi Sobesednik” on Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku perioodiline väljaanne, mis ilmub kord kuus.

Ajalehe väljaandmist saab toetada, tehes annetuse Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kontole EE861010052038335002 SEB pangas. Märgusõnaks “Pravoslavnõi Sobesednik”.

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел