Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Annetuste kogumine püha Jüri kabeli taastamiseks

Tallinn koostöös Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga taastab Koplis Loodearmee kalmistul (Pelguranna 2a) asuva püha Jüri kabeli ja memoriaalala. 27. jaanuaril 2022 asetati kabelile nurgakivi.

Memoriaali taastamist saab toetada igaüks, tehes annetust.

Annetuste tegemiseks vajalik info:

Annetuse saaja: Puha Juri selts

Arvelduskonto: EE631010220289989220  SEB pank

SWIFT/BIC: EEUHEE2X

Selgitus: Annetus kabeli taastamiseks

Loodearmee oli Vabadussõjast Eesti poolel osa võtnud valgekaartlaste relvaformeering, mis koosnes Vene tsaariarmee sõjaväelastest ja vabatahtlikest. 1919. aasta novembris andsid Eesti võimud taganenud Loodearmee üksustele, sõdurite peredele ja põgenikele loa tulla üle Narva jõe Eestisse. Üheks ajutiseks elamispaigaks sai neile Kopli. Paraku haigestusid tuhanded loodearmeelased tüüfusesse, mille tagajärjel suri sadu inimesi. Surnud sõjaväelaste matmiseks eraldati Kopli kalmistul maatükk, mis asub praeguse Kopli kalmistupargi ja Pelguranna tänava vahel. Hinnanguliselt maeti sinna 700 inimest. 1936. aastal rajati kalmistule arhitekt Aleksandr Vladovski projekti järgi püha Jüri kabel. 1946. aastal hävitati Loodearmee kalmistu nõukogude võimu poolt, tugevalt sai kahjustada ka kabelis olnud püha Jüri ikoon.

1992. aastal püstitasid Eestimaa Vene Muinsuskaitse Seltsi aktivistid hävitatud Loodearmee kalmistu territooriumile mälestuskivi ja istutasid tamme. Väärtuslik ikoon restaureeriti 2013. aastal ja see asub praegu Kopli Nikolause kirikus. Samas asub ka üks kabelist päästetud seinaplaatidest osa maetute nimedega.

Uus püha Jüri kabel rajatakse võimalikult sarnaselt algsele hoonele. Kabeli projekteeris AB Ansambel OÜ, kes teostab ka projekteerija järelevalvet, ehitus- ja taastamistöid teevad ühiselt Enska ehitus OÜ ja Enska OÜ ning omanikujärelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Ehitustööde maksumus 530 000 eurot ja tööde lepinguline lõpptähtaeg on august 2022.

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел