Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku avaldus

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ametlik avaldus seoses 22.02.2023 toimuma pidanud palvusega rahu eest.

Suure kahetsusega oleme sunnitud tunnistama, et meie Kirikust sai poliitilise provokatsiooni ohver. Eeldasime, et meie juurde tulid aktiivsed kodanikud, kes kõige siiramatest soovidest lähtuvalt kutsusid üles ühisele palvele rahu eest.

Kirik ei osale poliitikas ja mitte alati ei suuda hinnata mõningate vastutustundetute inimeste poliitilise tegevuse tagajärgi.

Kõigis Eesti Õigeusu Kiriku kogudustes on jumalateenistuste ajal palvetatud ja palvetatakse jätkuvalt verevalamise võimalikult kiire lõpetamise ja rahu taastamise eest paljukannatanud Ukrainas. Traagilise aastapäeva lähenemisel – 1 aasta täitumisel sõja algusest – tahtsime usklikke kutsuda üles oma palveid tugevdama. Kuid liikumise KOOS/ВМЕСТЕ tegelased ei kooskõlastanud meiega oma tegevuste plaane ning selle liikumise poolt plaanitud aktsioonist Riigikogu ees ei teadnud me midagi, ega ole selle korraldamisega kuidagi seotud. Võimalik, et see oli ettekavatsetud poliitiline provokatsioon.

Seoses kujunenud olukorraga, jääb Tallinna Neeva Aleksandri katedraalis 22.02.2023 toimuma pidanud palvus rahu eest ära. 22.02.2023 hommikul jääb Neeva Aleksandri katedraal suletuks, et hoida ära kõik võimalikud provokatsioonid.

Lõpetuseks tahaksime rõhutada, et meie kirikute uksed on alati avatud usklike jaoks ja nende jaoks, kes Jumalat otsivad. Me võtame vastu iga inimese, kes meie juurde tuleb, sõltumata ta rahvusest või poliitilistest vaadetest, kui oma venna või õe Kristuses. Kuid kuulutame veelkord, et meie Kiriku seisukoht seoses poliitikas osalemisega, ei ole muutunud. Kirik on väljaspool poliitikat ja seepärast ei osale me mingites poliitilistes või valimiseelsetes aktsioonides

Tallinnas,

31. jaanuar 2023

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел