Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Püha Johannese Kooli hoone sai nurgakivi

19. augustil 2021 pandi nurgakivi Tallinnas tegutseva Püha Johannese Kooli hoonele. Koolimaja ehitus sai Nõmmel Kivimäe mändide all alguse juunis ning hoone avab uksed 2022. aasta septembris.
“Kooli jaoks on ehitustööde algus ja nurgakivi panek suure sümboolse väärtusega samm,” ütles Püha Johannese Kooli asutaja ja direktor Liivika Simmul. “Oleme oma kojujõudmist oodanud peaaegu kümme aastat, mitu korda kolinud. Kooli kasvamine on justkui südame avardamine – iga aastaga peab sinna mahtuma rohkem lapsi ja peresid.”

Koolimajast tuleb igavikulistel traditsioonidel põhinev nüüdisaegne arengukeskkond, mis ei ole pelgalt kool, vaid terviklik ja kõigile avatud haridus- ja kultuurikeskus. Püha Johannese Kool plaanib avada ka gümnaasiumiosa.
Tulevases gümnaasiumis on ruumi 630 õpilasele, projekteerimisel on seatud eesmärgiks hoida ümbritsevat maastikku ja sellesse sobituda.

Koolimaja ehitamiseks kogutakse annetusi ning võetakse laenu.
Kõik, kes soovivad toetada koolimaja ning hariduskeskuse ehitamist, on oodatud annetama veebisaidil: https://anneta.pjk.ee.
Suureks toeks on ka pisikesed püsiannetused.
Püha Johannese Kool on asutatud 2013. aastal kogukonnakoolina MPEÕK Nõmme Ristija Johannese koguduse liikmete poolt ja on tänaseks kasvanud juba 350 õpilaseni.
See on ainus eesti õppekeelega õigeusu üldhariduskool Eestis.
2019. aastal omandas kool maatüki Nõmmel Kivimäe mändide all. Koolimaja ehitusleping sõlmiti 10. mail 2021. aastal ja ehitusprojekt plaanitakse lõpetada 2022. aasta suvel. SKAD Arhitektide kavandite alusel rajab kooli hoone Merko Ehitus Eesti.

Püha Johannese Kooli hoone projekt
Püha Johannese Kooli hoone projekt (SKAD Arhitektid)

Lisainfo: https://pjk.ee/ee/

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел