Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Tallinna püha Neeva Aleksandri katedraal kutsub noori õppima kirikulaulu, lugemist ja kellamängu

Tallinna püha vaga suurvürsti Neeva Aleksandri katedraal kutsub noori vanuses 14-30 eluaastat õppima kirikulaulu, lugemist ja kellamängu.
Noortekoor viib iganädalaselt läbi kaks proovi ja laulab Jumalikul Liturgial. Õppe eesmärgiks on süvenemine õigeusu teenistusse, kiriklikku hümnograafiasse ja traditsioonilisse laulupraktikasse. Oodatud on kirikuslaavi ja vene keele huvilised eestlased – koorijuht kõneleb eesti keelt emakeelena. Katedraalis on ka eestikeelne kogudus, kel toimuvad iganädalased teenistused ja laulab oma koor.
Lugemist ja kellamänguõpet läbitakse individuaalselt.
Huvilisi kutsume 21. augustil, kell 14.00, vestlusele isa Aristarh Sviridetskiga ja kohtumisele koorijuhi Anna Maria Kaarmaga. Kohtume Neeva Aleksandri katedraali eeskojas.
Küsimuste korral pöörduge telefoninumbril +372 537 766 91 (preester Aristarh Sviridetski). Palume enne saata sõnum.

Kuulutus. Tallinna püha Neeva Aleksandri katedraal kutsub noori õppima kirikulaulu, lugemist ja kellamängu

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел