Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Trükist on ilmunud raamatu “Tallinna püha piiskopmärter Platon. Kogu elu ja üks aasta” 1. köide

2022. aasta novembris on ilmunud trükist raamatu “TALLINNA PÜHA PIISKOPMÄRTER PLATON. KOGU ELU JA ÜKS AASTA” 1. köide (Püha Issidori Õigeusu Kirjastusselts, 573 lk). Kaheköiteline teos on pühendatud esimese eesti rahvusest õigeusu piiskop Platoni (ilmaliku nimega Pavel Kulbuschi) elule, tegevusele ja märtrisurmale.

Esimene köide “Meie Kulbusch” hõlmab perioodi tulevase märterpiiskopi sünnist kuni Eestisse tagasipöördumiseni (1869-1917) – lapsepõlve, õpinguid Riia Vaimulikus Seminaris ja Peterburi Vaimulikus Akadeemias, tööd Peterburi Issidori koguduse vaimulikuna, kirikuehitajana, eesti vennasteseltsi loojana ja Peterburi maakonna eesti koguduste praostina.

19. sajandi kirikuraamatute järgi on tuvastatud tema esivenemate neli põlvkonda, kelle lugu on esitatud Baltimaade jaoks oluliste ajaloosündmuste taustal. Lähemalt on uuritud tema perekonna – vanemate, venna ja õe ning naise ja laste saatust. Samuti tulevad avaldamisele haruldased ja varem publitseerimata dokumendid – isa ja teiste pereliikmete, kaastööliste, vaimulike laste ning eesti praostkonna preestrite, nende hulgas ka preestermärtrite Nikolai Siimo ja Karp Elbi kirjad, Pavel Kulbuschi enda ajakirjanduses ilmunud artiklid jpm.

Teine köide, mis peaks samuti varsti ilmuma, sisaldab piiskopmärter Platoni viimase, juba Eestis veedetud eluaasta (1918) ja tema märtrisurma üksikasjalikku kirjeldust.

Peale õigeusklike on raamat mõeldud ka kõigile neile, keda huvitab Eestimaa ajalugu, kohaliku Õigeusu Kiriku ja Peterburi kubermangu väljarännanud eestlaste saatus ning elulooline kirjandus üldse.

Raamat on saadaval Rahva Raamatu kauplustes (sh ka e-poes), samuti ka Tallinna püha Neeva Aleksandri katedraali poes.

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел