Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

EKNi töökoosolek Tallinna Linnavalitsuses

Eesti Kirikute Nõukogu pidas neljapäeval, 28. aprillil 2022 linnapea Mihhail Kõlvarti kutsel oma korralise töökoosoleku Tallinna Linnavalitsuses.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul seob Tallinna linna ja Eesti Kirikute Nõukogu mitte üksnes head suhted, vaid ka ühised tegevused, koostöö ja väärtused. „Rasketel aegadel pöörduvad inimesed ikka kiriku ja Jumala poole. Inimkonna jaoks ei ole midagi traagilisemat kui sõda, mis tekitab hirmu ja hirm omakorda vaenu ühiskonnas. Samas jääb keerulistel aegadel vajaka headest sõnumitest, mis inimesi rahustaks ja üksteisemõistmist toetaks,“ ütles Kõlvart. „Ei ole teist institutsiooni kui kirik, kes saab anda ühiskonnale paremaid, õigemaid ja lootustandvamaid sõnumeid. Neid, mida kirik on andnud tuhandeid aastaid – rahu, armastust ja paremat tulevikku. Just need lihtsad sõnad annavad meile jõudu, mida vajame kõik nüüd ja praegu ning tulevikus. Meil on kõigil ühised väärtused ja eesmärgid – rahu ja ühine tulevik ning see ongi kõige olulisem, mis meid seob.“

Eesti Kirikute Nõukogu president, EELK peapiiskop Urmas Viilma juhtis ülestõusmispühade järgsel ajal tähelepanu, et Jeesuse sõnum pärast ülestõusmist oma jüngritele ilmudes oli: „Rahu teile!“. „Seda Kristuse sõnumit peavad eriti praegusel rahutul ajal kuulutama kõik kristlikud kirikud. Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid väljendasid ka täna Tallinna Linnavalitsuses linnapea Mihhail Kõlvartiga kohtudes ja oma töökoosolekut pidades vajadust ja valmisolekut ühiselt rahusõnumit kõigi Eestimaa inimesteni viia. Eriti oluline on see ärevatel aegadel nagu me just neid praegu tajume Ukraina sõja kontekstis,“ sõnas Viilma.  

Töökoosolekul käsitleti muuhulgas ka eelolevat kohtumist peaministriga, Kaitseväe kaplaniteenistuse kontseptsiooni, trükise „Kirik keset küla“ väljaandmist ning planeeriti tulevat väljasõiduistungit.

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) presidendiks on peapiiskop Urmas Viilma, asepresidendid piiskop Philippe Jourdan ja pastor Erki Tamm. EKNi kuulub kümme liikmeskirikut: Eesti Kirikute Nõukogu liikmeteks on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Babtistide Koguduste Liit, Eesti Metodisti Kirik, Rooma-Katoliku Kirik, Eesti Kristlik Nelipüha Kirik, Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit, Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ja Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik.

Allikas: Eesti Kirikute Nõukogu lehekülg

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел