Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLI jõululäkitus

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLI
Jõululäkitus ülemhingekarjastele, hingekarjastele, diakonitele, mungaelupidajatele
ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Issandas armastatud ülemhingekarjased, auväärt preestrid ja diakonid,
Jumalat armastavad mungad ja nunnad,
kallid vennad ja õed!

Õnnitlen südamest Teid kõiki Kristuse Sündimise suure püha puhul.
Sel helgel ööl rõõmustab kogu loodu, sest nüüd läheneb ja tuleb Issand, rahvaste ootus ja maailma pääsemine (Kristuse Sündimise eelpüha kaanon pärastõhtuteenistusel). Päästja tulemist ootasid aastaid inimesed, kes olid kaotanud pärast paradiisist väljaajamist sideme oma Loojaga, kes olid unustanud kui rõõmustav on see, kui iga päev tunda Jumala ligiolekut ja kuulda enda lähedal Tema häält, kui on võimalus pöörduda Tema poole – ja kohe saada vastus, kuidas on teada, et oled täiesti kaitstud, sest Issand on sinu kõrval.
Just sellest turvalisuse, kaitstuse ja rahulikkuse tundest on meil väga puudus täna, kui hävitav koroonaviirus teeb üha uusi korrektiive meie elus, kui on raske midagi prognoosida ja teha plaane, kui ebakindlus homses päevas hoiab pidevalt pinges ja tekitab ärevust. Ometigi tunnetasime just neis raskeis oludes eriti teravalt inimelu haprust, teadvustasime, et peaksime igat uut päeva hindama kui suurimat Jumala kingitust, mõistsime, kui ränk koorem on pealesunnitud üksindus ja kui oluline on võimalus regulaarselt ja isiklikult kohtuda sugulaste ja lähedastega.
Vaadates täna sõimes lamavat Kristus Lapsukest, Tema Kõigepuhtamat Ema ja kasuisa Joosepit, me mõistame, et üksnes armastus Jumala ja inimeste vastu suudab kinnitada meid erinevates katsumustes, saab ajada välja meie südamest hirmu ja anda jõudu heategudeks.
Sest ka Kõigepüham Jumalasünnitaja oli sellel oma elu ühel tähtsamal momendil kitsikuses – võõras linnas, tühjas paigas, loomalaudaks mõeldud koopas. Ometigi tundus koobas Talle kauni kuningakojana (eelpüha tropar), sest Tema südant täitis armastus oma Poja ja Jumala vastu: see armastus muutis kogu ümbruse ning Kõigepuhtam Neitsi ei pannud tähele ei ebamugavust ega koopa äärmist viletsust. Tänulikkus Jumala vastu ja õrnus vastsündinud Lapsukese vastu lubasid Tal raskustest mitte hoolida ja näha head Jumala Ettehooldust kõigis olukordades, mis Issand Talle saatis. Kuis see küll erineb sellest, kuidas meie suhtume Jumalast antud katsumustesse, kui näiteks isolatsiooni ajal tundsid paljud end omaenese kodus kui vanglas, langesid masendusse ja nägid kõike tumedates toonides.
Seistes mõttes täna Päästja sõime ees, kus Looja kõrval on kogu loodu: inimesed ja loomad ja inglid, Kõigepühama ja Kolmepäikeselise Koidu teenrid (5. viisi esmaspäeva kaanon), tundkem ennast ümbritsetuna Jumala armastusest ja ühendatuna ümber Kristuse. Heidkem oma hingelt kartuse ja usaldamatuse, ärevuse ja masenduse kütked, kuulgem Jumala Poja häält, Kes tuleb patuse maa peale ja kutsub Enese juurde kõiki, kes vaevatud ja koormatud on, ja lubab anda neile hingamise (Mt. 11, 28). Ta tuleb ja õpetab meid elama nii, et kaotatud paradiisi õndsus saaks jälle reaalsuseks, ja veel enam – et inimene saaks äramõistmata ja salajasel viisil ühineda Issandaga.
Maa peal sündinud Taevane Kuningas (pühade stihiirad) on juba kõik teinud meie pääsemiseks. Meil tuleb vaid vastu võtta Tema armastus ja vastata sellele oma tegudega – eluga käsusõnade järgi ja halastustegudega, tugeva usu ja sooviga olla koos Jumalaga, valmisolekuga võtta vastu Tema Isalikust käest mitte ainult rohket heldust, vaid ka üle elada kindla lootuse ja usaldusega ühed või teised raskused.
Mu kallid, ikka ja jälle õnnitlen Teid Kristuse Sündimise puhul. “Keegi ei ole tõrjutud osalemast selles rõõmupeos“, tunnistab püha piiskop Leo Suur, sest põhjus rõõmustamiseks on kõigil ühine. Hõisaku siis pühak, sest ta läheneb auhiilgusele. Rõõmustagu patune, sest temale kingitakse andeksandmine” (I jutlus Kristuse Sünnipühal). Issand saatku meile kõikidele hinge- ja ihutervist, vähenematut rõõmu ja vaimu värskust, kinnitagu Teid Teie töödes ja edaspidistes sammudes pääsemise teel. Aamen.

+ KIRILL
MOSKVA JA KOGU VENEMAA PATRIARH

Kristuse Sündimine
2021/2022.a.
Moskvas

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел