Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Moskva ja kogu Venemaa pühima patriarhi Kirilli pöördumine

Moskva ja kogu Venemaa pühima patriarhi Kirilli pöördumine ülemhingekarjaste, hingekarjaste, mungaelupiajate ja Vene Õigeusu Kiriku kõigi ustavate laste poole

Teie Õndsus! Teie Kõrgestipühitsetud ja Pühitsetud! Kallid isad, vennad ja õed!

Sügava südamevaluga elan kaasa inimeste kannatustele, mille on põhjustanud praegused sündmused.

Kui kogu Venemaa patriarh ja selle Kiriku eestseisja, kelle liikmed on nii Venemaal, Ukrainas kui teistes riikides, tunnen sügavalt kaasa kõigile, keda puudutas häda.

Pöödun piiskopide, preestrite, mungaelupidajate ja ilmalike poole üleskutsega osutada igakülgset abi kõigile kannatanutele, sealhulgas põgenikele, kes on jäänud peavarjuta ja elatusvahenditeta.

Vene ja ukraina rahval on sajanditepikkune ühine ajalugu, mis ulatub Venemaa ristimiseni püha apostlisarnase vürst Vladimiri ajal. Ma usun, et see Jumalast antud ühisosa aitab ületada lahknemised ja vastuolud, mis on viinud praeguse konfliktini.

Kutsun üles Vene Õigeusu Kiriku kogu täiust tegema sügavat ja tulist palvet rahu kiirema taastamise eest.

Meie Kõigepuhtama Valitsejanna Jumalasünnitaja ja kõikide pühade eestpalvete pärast, hoidku Kõigearmulisem Issand vene, ukraina ja teisi rahvaid, keda vaimulikult ühendab meie Kirik!

+Kirill

Moskva ja kogu Venemaa patriarh

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел