Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Püha Johannese Koolis toimus gümnaasiumi infopäev

15. veebruaril 2022 toimus Püha Johannese Kooli praeguse koolimaja aatriumis gümnaasiumi infotund.

Infotunnis anti ülevaate gümnaasiumi kontseptsioonist, tutvustati lähemalt suundi, räägiti vastuvõtuprotsessist ning vastati kõikidele tekkinud küsimustele.

Täpsem info PJK gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtu kohta on leitav kooli kodulehelt.

Püha Johannese Kool on kristlikel väärtustel rajanev üldhariduskool Tallinnas, mis tegutseb 2013. aastast. 2022. aasta sügisest loodab kool kolida päris oma koolimajja Kivimäe mändide all.

2013. aastal, kui kool oma esimeses ajutises peatuspaigas uksed avas, olid otsustanud selle asutajatega koos tundmatusse hüpata 45 peret, kelle lastest moodustus kooli esimene lend.

Tänaseks õpib Püha Johannese Koolis 390 õpilast ja kooli esimene lend on jõudnud üheksandasse klassi. Kooli juhtkond valmistub sügisel astuma järgmist otsustavat sammu: avama uues koolihoones Kivimäel nelja õppesuunaga gümnaasiumiastme 64 õpilasele. Gümnaasium on mõeldud nii PJK enda noortele kui ka muudest põhikoolidest tulijaile. Täiendavat infot võib leida PJK kodulehelt.

Püha Johannese Koolis kohtuvad ajatu ja tänapäevane, iidsed väärtused ja nüüdisaegne õpikäsitus. Koolihariduse kõrval on oluline, et inimene ei kaotaks sidet oma hingega, oma nähtamatu ja igavikulise identiteediga, sest vaid nii saab kujuneda terviklik isiksus. Pedagoogika on eelkõige elus suhe, kool pühendub teadlikult heade suhete loomisele ja hoidmisele õpilaste, õpilaste ja õpetajate, kolleegide, perede ja kooli, vanemate ja laste vahel. Kool väärtustab nii eesti kui mitte-eesti kodukeelega õpilaste kultuurilise identiteedi ülesehitamist ja rahu ühisruumis. Kool toetab laste keskendumisvõime ja loovuse arengut igapäevaste vaikuseminutite, välja lülitatud nutitelefonide ja pikkade õuevahetundidega. Kooli kujundava hindamissüsteemi keskmes on õpilaste enesereflektsioon.

Allikas: Püha Juhannese Kooli koduleht

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел