Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Eugeni jõululäkitus

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Eugeni JÕULULÄKITUS
ülemhingekarjastele, hingekarjastele, diakonitele, mungaelupidajatele ja kõigile
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Issandas armastatud ülemhingekarjased, auväärt preestrid ja diakonid,
austatud mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!

Oma suure armu pärast on Issand lubanud meil jälle tähistada sügavalt saladuslikku ja suurt sündmust – Igavese Jumala Poja sündimist lihas, kes tuli maa peale inimsoo päästmiseks. Jällegi kõlavad inglite hümni sõnad: Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel! (Lk.2,14), mis sisendab kõigi usklike südamesse rõõmu ja lootust.

Täna näeme jälle, kuidas viletsas sõimes lamab Kristus-Lapsuke, ning rõõmustades kummardume Tema ees. Päästja tulekut siia maailma ei saatnud fanfaaride hüüd. Ta sündis keset ööd loomalaudas. Vaat mida ütleb Kristuse sündimise kohta õnnis Stridoni Hieronümus: “Kõigevägevam Jumal ei päästnud meid siis, kui müristas Taevastes, vaid siis, kui nuttis nagu lapsuke. Milleks ma räägin teile kõigest sellest? Seepärast, et meid ei päästa mitte väline suurus ja kõrkus, vaid alandlikkus“.

Ilma alandlikkuseta on kristlik vaimulik elu võimatu. Kristlane peab õppima alandlikult vastu võtma muret ja valu, peab mõistma katsumusi südame, mitte peaga, ning leidma toimuva põhjused.

Sõna “alandlikkuse” tüves on vene keeles “rahu”. See viitab sellele, et alandlik inimene on alati rahujalal Jumalaga, iseendaga ja teiste inimestega. Kui me kõigis kiusatustes püsime Alandlikkuse varju all, siis leiame ainuõige lahenduse kõigile oma probleemidele. Kristlikku alandlikkust aetakse sageli segi ükskõiksusega. Kuid “kiretus” ja “tundetus” on erinevad mõisted. Kiretus, see on enda täielik usaldamine Jumala tahte kätte – see ongi alandlikkus. Hinges on alati rahu, kui kõigis olukordades jääda truuks Jumalale ja seista kindlalt igaveste kristlike vaimulike väärtuste eest. Kui aga inimese hinge poeb ükskõiksus kõige suhtes, või mõjutab hirm, või aheldab masendus, või möllab torm… – vaat sellega on raske elada.

Iga katsumus on Jumala katsmatulek. Jumal on meid läbikatsunud terve aasta jooksul, näidates meile meie nõtrusi. Kuid Ta ei hüljanud meid, vaid oli meie kõrval!

Ning ka edaspidi, kallid vennad ja õed, ei ole midagi vaja karta – sest Jumal on meiega! Issand on armusüdameline ja ei saada meile katsumusi, mis ei oleks meile kasulikud, või ületaksid meie jõu! Aga kas meie mõistame, et ükski läbielatud hetk ei kordu enam kunagi, ja et kõige eest, mis me oleme teinud, peame vastust andma Jumala ees?

Läbimata tõsiseid raputusi, ei suuda inimene kinnistuda usus ega pääseda. Kui palju kiusatusi ja kannatusi pidi läbi elama Kristus, et päästa meid kõiki! Olgu Päästja isiklik eeskuju meile julgustuseks ja lohutuseks.

Heites mõttelise pilgu möödunule, võime paljutki teadvustada: mitte katsumused pole liiga rasked, vaid inimesed on nõdrad. Kuid ei tohi unustada suurt evangeelset tõde: Jumala vägi saab inimlikus nõtruses täie võimuse! Kõik meie nõtrused, puudused ja haigused viivad vaid väliselt meie elu vaesumise poole. Tegelikult aga viib Issand usklikke kristlasi alandades neid vaimuliku rikastumise poole. Kannatuste läbi puhastub hing kõigest roojusest. Läbides katusmused, hakkab inimene paljude asjade peale vaatama teisiti – ja eriti sakraalse peale. Ta hakkab mõistma, et Kristuse püha armulauda tuleb välja teenida.

Kristuse Sündmine – see on meenutamise rõõm, et Issand tuli maa peale meid igavesest surmast ärapäästma, et Ta annab meile aega oma elu muutmiseks ja mõttega täitmiseks. Aga selleks elumõtteks on meie igaühe jaoks olulise kohtumise ootamine – meie taevase Isaga kohtumise!

Püha piiskop Vassilius Suur juhatab kristlasi selliste sõnadega: “Pane tähele, sest sa oled teekäija, aga mitte elanik, sa käid, aga mitte ei ela selles maailmas, sa oled teel, niisiis ära peta end, istudes kusagil maha ja öeldes: “Siin on hea olla, ma jään siia”!” Meie tee on vaimuliku kasvamise tee. Aidaku Issand meil see väärikalt lõpuni käia! Sirutagem end üles pattude, murede, hädade ja viletsuse koorma alt ning mingem vastu sündinud Kristusele!

Kallid vennad ja õed!

Võtke vastu südamlikud õnnitlused Kristuse Sündimise helge püha ning uue aasta puhul. Täitku armulikkus, kaastunne ja armastus Teie südamed!
Tänagem Issandat kõigi Tema eelnevate helduste eest ning lootkem, et Kristus, maailma Päästja ja Kuningas, aitab ületada kõik katsumused ja hädad, kõik lahkhelid ja tülid ning kinnitab rahu.

+ EUGENI
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

Kristuse Sündimine 2022/2023
metropoliidiikateedri linnas Tallinnas

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел