Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Pöördumine kõigi Eesti Õigeusu Kiriku ustavate laste poole seoses Perekonnaseaduse kavandatava muutmisega

15. mail 2023 kiitis Eesti Vabariigi Valitsus heaks Perekonnaseaduse ja teiste sellega seotud seaduste muutmise eelnõu, mis on nüüd esitatud Riigikogule arutamiseks.
Kui praegu kehtivas Perekonnaseaduses on öeldud, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, siis uue eelnõu kohaselt saavad tulevikus abiellu astuda kaks täiskasvanud inimest sõltumata nende soost. Plaanitud on, et seadus hakkab kehtima 1. jaanuarist 2024.
Seoses sellega kavatseb Riigikogu õiguskomisjon viia läbi eelnõu arutamise ning kuulata ära huvitatud osapoolte arvamused.

Järgnevalt avaldame Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku eestseisja Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni pöördumise kõigi Eesti Õigeusu Kiriku ustavate laste poole seoses Perekonnaseaduse kavandatava muutmisega ning kutsume üles kõiki palvetama, et ei võetaks vastu otsusi, mis võivad tekitada lahkhelisid ja põhjustada vastasseisu ühiskonnas.

Allpool avaldame ka MPEÕK arvamuse Perekonnaseaduse ja teiste sellega seotud seaduste muutmise eelnõu kohta, mis on edastatud Riigikogu õiguskomisjonile.

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел