Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Uued tingimused avalike jumalateenistuste ja usuliste talituste läbiviimiseks

Alates esmapäevast, 9. augustist 2021, hakkavad kehtima uued tingimused avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimiseks.

Tingimuste kohaselt tuleb siseruumides toimuvatel avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine, hajutatuse põhimõtte järgimine, kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine, siseruumi täituvus kuni 50% või kuni 50 osalejat.
Välistingimustes piiratud territooriumil on avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimise tingimuseks osalejate piirnumber kuni 100 inimest.

Esmaspäeval, 9. augustil 2021 kehtima hakkava korralduse terviktekst on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/306082021002 

Laadi alla: COVID-19 käitumisjuhised avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimiseks ja neil osalemiseks alates 09.08.2021 (PDF)

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел