Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kiriku vaimulikud

Vaimulike loetelu, vaimulikku ametisse pühitsemise (hirotoonia) aeg ja teenimiskoht.

Mälestusväärsed hingekarjased

Eestis teeninud silmapaistvamate preestrite ja piiskoppide elulood, fotod, jutlused ja kirjad.

Kirikute interaktiivsed sfäärilised panoraamid Eestis
Eesti-vene õigeusu seletav sõnastik
Отдел социального служения
Отдел молодежного служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел