Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kirik

Эстонская Православная Церковь
Московского Патриархата

Рождественское поздравление министра народонаселения Рийны Солман

Lugupeetud kirikujuhid!

Soovin teile head uut 2021. aastat, samuti rõõmsaid peagi vana kalendri järgi saabuvaid jõulupühi. Loodan, et see aasta saab meile kõigile olema eelnenust kergem. Lõppenud aastal oleme näinud lisaks raskustele ka seda, et kõiki ähvardavas olukorras suudame tegutseda ühiselt.

Mul on hea meel, et hoolimata tõsistest väljakutsetest, millega oleme silmitsi seisnud seoses pandeemiaga, on meil õnnestunud leida ühine arusaam, et üksnes vastutustundlik käitumine ja kehtestatud reeglite järgimine aitavad meil tõkestada viiruse levikut. Ka iga kirik saab kaitsta oma kogudusi viiruse leviku eest. Täna on üks selle kaitse osa Terviseameti juhiste järgimine ja valitsuse korraldustega kooskõlas käitumine. Neid juhiseid tuleb silmas pidada nii saabuvate jõulude kui veeristsete pühal.

Kõige uuemad jumalateenistusi puudutavad juhised nii eesti kui vene keeles leiate minu e-kirja manuses, samuti on need juhised leitavad eesti<https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/C…>- ja vene<https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/C…>keelsetena Terviseameti kodulehelt.
Panen teile kui kirikujuhtidele südamele, et need juhised oleksid kergelt leitavad ka teie kiriku ja koguduste vene- ja eestikeelsetelt veebilehtedelt ning tunnustan vastutustundlikkuse eest kogudusi, kelle kodulehekülgedel ja sotsiaalmeediakontodel olen neid näinud. Võttes arvesse praegust epidemioloogilist olukorda, tuleb juhendid oma internetikontodel hoida esiplaanil, mitte laste neil uudistevoos tahaplaanile liikuda.

Mitmes meie naaberriigis on olukord sundinud ühiskonda palju karmimalt sulgema. Kahjuks ei ole see välistatud ka meil, kui seda peaksid soovitama viiruspuhangu tunduva ägenemise tingimustes teadlased ja valitsus on veendunud, et nende meetmetega saab oluliselt kaitsta inimeste elu ja tervist ning mitte ohtu seada meie tervishoiusüsteemi toimevõimekust.

Ühiselt oleme vastutustundlikult käitudes tugevamad ja nii on võimalik ka edaspidi seista valituses selle eest, et kirik kui koht, kus keerulisel ajal saab hingeabi, rahu ja lootust leida, jääb ka edaspidi avatuks.

Soovin algavaks aastaks meile kõigile kannatlikkust, vastupidavust ja üksteisemõistmist.

Riina Solman
rahvastikuminister

Уважаемые руководители церквей!

Желаю вам счастливого нового года и мирного наступающего по старому календарю Рождества! Надеюсь, что 2021 год будет для нас всех легче ушедшего. В тяжёлом 2020 году мы смогли в условиях угрожавшей людям опасности действовать сообща.

Я рада тому, что, невзирая на вызванные пандемией трудности, нам удалось понять: только ответственное поведение и соблюдение установленных требований помогут остановить распространение вируса. Каждая церковь может защитить своих прихожан от этой беды. Сегодня для этого нужно соблюдать инструкции Департамента здравоохранения и выполнять распоряжения правительства. Это необходимо делать как в наступающее Рождество Христово, так и в Крещение Господне (Богоявление).

Самые новые инструкции, касающиеся мер безопасности при проведении богослужений, прикреплены к данному электронному письму, с ними можно ознакомиться также на странице Департамента здравоохранения как на эстонском<https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/C…>, так и на русском<https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/C…> языке.

Я прошу вас, руководителей церквей, обеспечить доступность этих инструкций как на русскоязычных, так и на эстонских интернет-страницах ваших церквей и приходов, и выражаю признательность за ответственное отношение всем, кто это уже сделал. С учётом нынешней эпидемиологической ситуации инструкции должны быть размещены на ваших сайтах на видном месте, на переднем плане. Пожалуйста, не дайте им затеряться в потоке новостей.

В ряде соседних стран сложившаяся ситуация вынудила власти ввести куда более строгие меры. К сожалению, такое развитие событий в случае усиления пандемии не исключено и в Эстонии, если учёные и правительство будут вынуждены установить более строгие ограничения, чтобы защитить здоровье и жизнь наших людей и сохранить работоспособность системы здравоохранения.

Действуя сообща и ответственно, мы сможем успешнее противостоять коронавирусу, а я в свою очередь смогу и в дальнейшем отстаивать в правительстве возможность не закрывать церкви, где в трудное время люди обретают духовную поддержку, покой и надежду. Чтобы двери храмов были открыты.
Желаю нам всем в наступившем году терпения, стойкости и взаимопонимания.

Рийна Солман
министр народонаселения

Интерактивные сферические панорамы храмов Эстонии
Православный русско-эстонский толковый словарь
Отдел социального служения
Отдел религиозного образования и катехизации
Издательство ЭПЦМП
Миссионерский отдел